רשומות

מציג פוסטים מתאריך פברואר 18, 2018

היופי המשכר

במהלך קריאת פרשיות המשכן קשה להתעלם מהיופי והפאר של המשכן ושל הכוהנים. היופי הזה שבה גם את ליבו של אחשוורוש שבחר ללבוש את בגדי הכהן הגדול בשעת המשתה המלכותי. מה הייתה מטרת ההדר החיצוני הזה, שנתפס כמיותר במקום שכולו בנין הרוח ותיקון הנפש. שמא נוכל להעזר בפירושו של הרב קוק (עין איה ברכות ז מד) על משמעותו הפנימית של היופי. לדבריו, היופי מפתח יכולת באדם לראות את הטוב הקיים והצפוי, לשמוח בעצם קיומו ולשאוף למיצוי יכולותיו. ההדר במעשי הבריאה ובעשיה האנושית מפתח באדם יכולת להתרומם מקשיי החיים ובעיותיהם אל רצונות נעלים. אבל את היופי הזה צריך האדם למצוא בכל מעשה, בכל מראה ובכל חוויה. אם הוא שואף אליו רק ברגעי שיא או בהזדמנויות נדירות, הוא הופך ליופי מבלבל ומתעתע. "מי שלא הרגיל נפשו להשתמש בהכרת ההוד והיופי שבחיים לתכליתם הרצויה, הוא משתכר מהדר הברק החיצוני". לכן, הכוהנים חייבים ללבוש את בגדיהם בכל משך העבודה, בכך הם מרגילים את עצמם להתבונן בכל רגע ביופי הנדיר. לעומתם, אחשוורוש רואה הזדמנות ליופי רק בדברים נדירים ובאירועים יוצאי דופן. כיון שכך, הוא מאבד את עשתונותיו למול היופ