רשומות

מציג פוסטים מתאריך מרץ 11, 2018

מי ישמע כשאלוקים קורא?

ספר ויקרא פותח בקריאה שכל אדם מישראל שואף לשמוע  - קריאתו של האל בכבודו ובעצמו. משה זכה להזמנה אישית, לעיני כל ישראל, לבוא אל הקודש פנימה ולשמוע את קול האלוקים. פניה אינטימית של ה' אל נביאו שכולה חיבה וקירוב דעת - 'הקול הולך ומגיע לאזניו, וכל ישראל לא שומעין' (רש"י ויקרא א א) . כיצד זוכים למעלה כזו, לקריאה אישית ומיוחדת שכזו?. התשובה טמונה במילה הקריאה בעצמה - ויקר א , הנכתבת בא' זעירא. כתיבה המלמדת על הענווה של משה ותחושתו האישית המסרבת להאמין שהוא ראוי לקריאה זו - 'שמשה.. לא רצה לכתוב אלא "ויקר" לשון מקרה.. כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם האל"ף ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענוה שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר אלפי"ן שבתורה וכתבה קטנה' (בעל הטורים ויקרא א א) . אדם הרואה בעצמו כבלתי ראוי, יכול לזכות לקרבתו של הקב"ה. הזכות הזו לא ניתנת לו כשכר או כמתנת שמיים, זו תוצאה טבעית. רק אדם שמבטל את עצמו לגמרי נותן מקום לאלוקים להתגלות בעולמו. מי שאינו תופס מעצמו, משאיר לאחר את האפשרות להיכנס לתוכו. משה לא מתהד