רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר 18, 2018

על טעם וריח - אין להתווכח! ; המנהג ככלי להתמודדות חינוכית

המנהג - פתרון ולא בעיה מנהגי ישראל היו תמיד בעין הסערה, המנהגים השונים אתגרו את הרבנים והפוסקים משני הכיוונים. מחד, הם ניסו לשמר מנהגים חשובים ומסורות עתיקות, גם כשהמנהג נראה תלוש או לא רלוונטי. מאידך, הם נלחמו בעוז במטרה לעקור מנהגים פסולים או חיקויים מתרבויות זרות. המתח האדיר בין "והמנהג מבטל את ההלכה" (ירושלמי יבמות פי"ב ה"א) ובין "מנהג אותיות גיהנם" (מהר"ם מינץ סו ה) עורר דיונים רבים בעולם הפסיקה והפולקלור היהודי. אין ברצוני לעסוק בשאלות ההלכתיות אודות החובה לנהוג כפי מנהג אבות למול כללי הפסיקה וההוראה. כמו כן, אינני מתכוון לעסוק בבירור המנהגים ומקורם למול השפעות זרות. בדבריי אלו אני מבקש לבחון את המנהג ככלי חינוכי וכאמצעי להשפעה פדגוגית. בעולם המודרני, אחת הבעיות החמורות בשדה החינוכי היא החינוך לקיום חיי תורה ומצוות. הפיתויים הולכים וגדלים - בחומרתם וזמינותם, שאלות אמונה ותיאולוגיה מתעוררות והקושי לשמר מסורת עתיקה בעולם חדש הופך לקושי עצום. הורים רבים מתבוננים בעיניים כלות על ילדיהם שבוחרים לסור מן הדרך ולזלזל במוסכמות או בדמויות ש

ביאור על הנסים

הארה לנר ראשון - "על הניסים" כולם רוצים ניסים, אוהבים ניסים וחולמים עליהם. נס הוא אירוע שמרים את האדם מקשיי החיים לגובה שממנו יתנוסס בגאון ובהדר. אבל כדאי לזכור שהנס גם מביא איתו מחויבות. אדם שנמצא במקום גבוה יותר, צריך להתנהל בצורה אחרת - ללא שאננות ובתחושת אחריות. אחרת, הוא יסיים כמו אלפי זוכי לוטו שאיבדו את כספם בהימורים. הנר הראשון מבשר לנו על הנס שיבוא בקרוב, לאחר שתיגמר הכמות בכד הקטן. כבר מעכשיו, הכמיהה לנס צריכה להיות מלווה בתחושה של יראה. איך יעבור עלינו החנוכה הקרוב, האם נהיה ראויים לו?.. רק כך נזכה לניסים, רק מי שירא מהשמיים זוכה להגיע אליהם - "נתת ליראיך נס להתנוסס". הארה לנר שני - "ועל הפורקן" כשנכנסים לחדר בחושך הכל נראה גוש אחד שחור אבל כשנדלק אור מתגלים חפצים רבים. האור הוא היכולת לפרק את המציאות החשוכה לחלקים נפרדים. באופן הזה, רואים פתאום יתרונות רבים, דברים טובים שנבלעו באפילה. היכולת לפרק דברים אינה רק הפרדה וחילוק. הפרקים הקיימים בספר מייצרים עלילה מתפתחת. הפרקים בגוף האדם מאפשרים תנועה מפותלת. מ