רשומות

מציג פוסטים מתאריך יולי 5, 2020

מקדש חי

הפסוק החותם את מקומות המסעות מספר: "וַיַּחֲנוּ עַל הַיַּרְדֵּן מִבֵּית הַיְשִׁמֹת עַד אָבֵל הַשִּׁטִּים בְּעַרְבֹת מוֹאָב" (במדבר לג מט) . על דרך הרמז מוצא בעל ה'כלי יקר' במילים הללו תיאור של מותו של אהרן המתרחש בחודש אב, חודש חורבן בית המקדש. "וזהו הרמוז 'מבית הישימות' כי הוא לשון שממה וחורבן הבית , ו'אבל השיטים' הוא לשון ארז ורמז אל הזמן שנתאבלו בו על הצדיק שנמשל לשיטה וארז, ונזדמנו שניהם לפונדק אחד" . חתימת המסעות כורכת בכריכה אחת בין מותו של הצדיק - אהרן הכהן ובין חורבן המקדש, החלים בתחילת חודש אב.   אכן, בדברי רבותינו אנו מוצאים את היחס שבין חורבן בית המקדש ובין מותם של צדיקים. חורבן הבית הוא אירוע יוצא דופן בחומרתו ומותם של הצדיקים הוא אירוע המתרחש מפעם לפעם בדרך הטבע. עם זאת, חכמינו ז"ל ראו את הקשר בין האירועים ותיארו אותו. בדברי הגמרא נאמר על צום גדליה שנתקן כצומות החורבן - "ללמדך ש שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו" (ראש השנה יח ב) . לעומת זאת, בדברי המדרש היחס בין האירועים מעט שונה - " קשה הוא סי