רשומות

מציג פוסטים מתאריך יוני 10, 2018

גובהם של בני קרח

  כשקוראים את התיאור הטוטאלי אודות בליעתה המוחלטת של כל עדת קורח נוצר הרושם שלא נשאר ממנה אף זכר - 'וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל הָרֲכוּשׁ' [במדבר טז לב]. למרות זאת, אנו מופתעים לגלות במניין שבט ראובן לקראת הכניסה לארץ את בניו החיים של קרח - 'וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ' [במדבר כו יא]. שאלות רבות עולות בעקבות דברים אלו, מדוע לא נזכרו בני קרח בסיפור המחלוקת אלא מאוחר יותר, מה היו נסיבות הצלתם ומדוע הם נמנים דווקא עם בני ראובן ולא עם משפחתם המשתייכת לשבט לוי. הראשונים נחלקו בעניינם של בני קרח, בדברי רמב"ן [במדבר טז לב] הנתמכים בדברי התרגומים, מבואר שבני קרח לא היו קשורים כלל למחלוקת ולכן לא נענשו כלל - 'איננו רומז לזרעו,.., כי היו גדולים צדיקים וטובים וזכותם עמדה להם, ולא היו לו בנים ובנות קטנים, כי לא הזכיר הכתוב בקרח טף' . כנגדו טוען רש"י [במדבר כו יא] על בסיס המדרשים והתלמוד - 'הם היו בעצה תחלה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישב שם' . רש"י מתאר עלילה