רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר 22, 2019

ועשו תורה

מעשה המשכן כלל את התנדבותם של כל ישראל, אנשי ונשי ישראל פעלו להבאת החומרים, לבניית הבניין ויצירת הכלים לעבודה ומסע המשכן. אחד הביטויים העיקריים לעשייה הכללית הזו מופיע בהכנת הארון שבו התורה בוחרת בלשון 'ועשו ארון' (שמות כה י) בשונה משאר הכלים שבהם נאמר 'ועשית' . השותפות של קהל ישראל בארון נעשה בצורה מיוחדת כפי שמתאר רמב"ן (שם) - 'שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון, או יעזור לבצלאל עזר מעט, או שיכוונו לדבר' . המדרש (שמות רבה לד ב) מצביע על הבדל זה ומסביר שמטרת השיתוף הכללי בעשיית הארון הוא משום שהוא מסמל את התורה - 'אמר להם הקב"ה: 'יבאו הכול ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה '' . הרצון לזכות את כולם בלימוד התורה הוא למען עם ישראל, שלכל אחד מהם יש חלק בתורה שצריך לבוא לידי ביטוי. אולם בעל אור החיים (שם) מלמד כי הדבר חשוב לא רק עבורם אלא עבור התורה בעצמה וקיומה בפועל. 'שאין גופה של תורה יכול להתקיים אלא בכללות כל ישראל, ואין מציאות בעולם יכול עשות כל עקרי התורה. וזה לך האות: אם הוא כהן - הרי זה אינו מקיים נתינת כ"ד מתנ