רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי 26, 2019

וּמִדְבַּר ה' מירושלים

שבת זו פותחת את חומש 'במדבר' והיא עומדת בין שבוע שחל בו יום ירושלים ושבוע שחל בו חג מתן תורה. נעמוד על הקשר בין שלושת אלו - ירושלים, המדבר והתורה - כהכנה למתן התורה וכבירור האופן לקבלתה. ירושלים נתפסת כמקום המסמל את היישוב המבוצר ומוקף החומה שיש בו המון אדם ובהמה, מנוגדת לחלוטין לרִיק הממלא את המדבר הפתוח. הניגוד הזה מופיע בתיאור מלך בבל המתלבט האם לכבוש את העיר כשמולו שני דרכים המציבות עולמות סותרים - "אחת הולכת למדבר ואחת הולכת לירושלים " (ילקוט שמעוני יחזקאל שסא) . לא רק מול נבוכדנצר עומדת הדיכוטומיה אלא מול כל מי שמסתכל על נופה ההררי של העיר על רקע מדבר יהודה - "כי ההולך מן המדבר , לצד ירושלים הוא עולה" (מלבי"ם דה"י א יד י) . גם בעולמות העליונים, פתחי הגהנום מצויים במדבר ובירושלים כיון ששניהם מסמלים את שני העולמות - הטבעי והנטוש לעומת המלאכותי וההומה (ילקוט שמעוני ישעיהו תלז, תורה תמימה במדבר טז הערה כה) . הקשר בין המדבר וירושלים בולט בתיאור החורבן, עד כדי כך ש"אין מדבר אלא ירושלים, שנאמר ציון מדבר הייתה" (בבלי, ראש