רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר 12, 2020

אש מבית אבא

במעמד הסנה, הקב"ה בוחר להציג את עצמו בפני משה במילים מאוד מיוחדות: "אָנֹּכִי אֱלֹהֵי אָבִיךָ אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹּב" (שמות ג ו) . המילים "אֱלֹהֵי אָבִיךָ" מתייחסות לכאורה לאבות האומה המנויים בהמשך המשפט, אבל הניסוח בלשון יחיד אינה הולמת די הצורך. לכן, מציע המדרש שמילים אלו מדברות על אביו הביולוגי של משה - עמרם. רוצה לומר, המפגש הראשון של משה עם אלוהיו הוא בהקשר של אביו מולידו. יתרה מזו, המדרש מתאר שגם הקול של הקב"ה במעמד הסנה היה הקול של עמרם - "נגלה עליו בקולו של אביו עמרם, שמח משה אמר: 'עמרם אבי חי!'" . הדברים מופלאים, משה רבנו 'איש האלוהים', מתחיל את חייו כגואל, נביא ומוסר התורה כילד קטן לאביו. הרב אשכנזי ('מניטו') הרבה לעסוק במושגים - 'תורת הרב' ו'תורת האב' והשווה בין הלימוד למסורת. מהסנה למדנו, שמי שחידש את המושג 'רב' נפגש עם האלוה דווקא באמצעות דמות ה'אב'. ללמדך, שגם 'תורת הרב' הלמדנית יונקת את זכותה ושורשה מ'תורת האב' הביתית. המ