רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר 29, 2020

מחשבה כמעשה

במסר שאותו מבקש יעקב להעביר לעשו הוא מספר לו על קורותיו מאז שנפרדו שניהם במילים ''עִם לָבָן גַּרְתִּי" (בראשית לב ה) . הביטוי 'גרתי' מתפרש בפשט הדברים כתיאור של גֵר מעורער ותלוש אולם חז"ל מבקשים למצוא בו ביטוי של עוצמה. כך אנו מוצאים בדברי רש"י (שם) - ''גַּרְתִּי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים" . יעקב ממחיש לאחיו כי הוא נשאר בתמימות שלו ולא למד ממעשי לבן אלא קיים את כל תרי"ג מצוות כולם. דברים אלו מרשימים בעוצמתם אולם הם קשים מאוד במשמעותם - כיצד יעקב יכול להעיד על עצמו שקיים את התורה כולה כאשר במשך עשרות שנים לא ישב בארץ ישראל ולא כיבד את הוריו. הסתכלות מעניינת לדברים מצויה בדברי החתם סופר (תורת משה וישלח) והיא מתבססת על לשונו של יעקב במדרש - "תרי"ג מצוות שמרתי " . פועל השמירה מופיע כלפי יעקב בהקשר של יוסף - "וְאָבִיו שָׁמַר אֶת הַדָּבָר" (בראשית לז יא) והוא מבטא ציפיה וכיסופים. יעקב אכן לא קיים את כל המצוות אבל כל הזמן הוא ציפה לחזור לארץ ולכבד ש