רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר 5, 2020

הזִקנה - זמנה של הנשמה

בדברי אור החיים לפרשת ויחי (בראשית מז כט) אנו מוצאים ביאור יסודי על דרך הקבלה בכל הנוגע לחיי האדם. תחילה מבאר רבינו חיים בן עטר שימי חייו של האדם אינם אוסף של יממות ולכל יום יש תיקון מיוחד השייך לו - ''כפי מספר הניצוצות של הצלם כך מספר ימי חייו. והימים שעושה בהם המצות נתקן ניצוץ אחד של הצלם ההוא כנגד היום ההוא והיום שאין עושה בו מצוה נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא כנגד היום ההוא.'' . זאת לדבריו, הסיבה שתוחלת החיים הממוצעת של בני האדם התקצרה עם התקדמות ההיסטוריה - מהדורות שקדמו למבול וחיו מאות שנים ועד לעבר הלא רחוק שבו אנשים חיו כמה עשרות בודדות של שנים. בתחילת האנושות, הייתה מלאכה גדולה לתיקון הניצוצות ולכן אנשים היו זקוקים לזמן ממושך עד לליטוש היהלומים שהופקדו בידיהם. "וכשקלקלו ופרץ ה' בהם פרץ ואת בניהם.. משם והלאה הקל ה' מתת רוב הטורח ההוא כדי שתהיה הפקידה קרובה ויתחלחלו האנשים מעת הפקידה, וכשראה כי לא יכלו לעמוד היה מחסר והולך להקל, והן היום בעונותינו ימי שנותינו בהם ע' שנה.. ורבים מבני עמינו לא עמדו בעבודה קלה כזו" . בימינו, מלאכה זו