רשומות

מציג פוסטים מתאריך יוני 28, 2020

עשרה זקנים

קולה של הדממה - מזמורי תהלים לידותון (לט, סב, עז) הדממה נתפשת בתודעה האנושית כחוסר, כואקום ריקני, כמבוכה חלולה. אבל עיון במזמורי התהלים של ידותון מגלים לנו שהדממה היא עולם ומלואו. הדממה במזמורים אלה אינה שקט אלא קול שקט וחרישי שבו האדם מבטא את תחושותיו הפנימיות. השתיקה מבטאת למעשה את חדלות האדם וידיו הרפויות. האדם לא מרים את קולו בשיר או בזעקה, אבל דווקא משום כך הוא זוכה לשמוע את קולו של האל. האדם הדומם מתמלא בתחושת תקווה, ציפייה וביטחון שמייתרים את הדיבור המתוחכם. הפה אמנם שותק, אבל הלב בוער בתחושת קרבה לאלוקים. האדם לא מדבר אבל הלב שלו זועק את תחושת הריחוק מהאלוקים ואת התביעה לחיבור עמוק, כזה שאין בו צורך במילים ודי במבט עמוק. ביטוי לתחושות אלו ניתן לשמוע בניגון של חסידות חב"ד על הפסוקים ממזמור ס"ב. וכך מתואר בספר הניגונים של החסידות: "תנועות ניגון זה משמשות כעין גשר, המעביר את האדם מגשמיותו וחילונותו לאוירה מעולה וסביבה של קדושה. מבבא לבבא מתגבר הרגש, שמפשיר הכפור והגלידה ומחמם הנשמה בגעגועים של מעלה". האזינו לביצוע הניגון מאת יצחק מאיר ומנדי ג'רופ