רשומות

מציג פוסטים מתאריך יוני 2, 2019

תורה הנושאת שם

כשמעיינים בדברי אור החיים (במדבר ו כה-כו) בביאור לשון ברכת כהנים אנו מוצאים תיאור מופלא של קרבה. רבינו חיים בן עטר מלמד שבבריאת האדם נוצר ריחוק בין האדם לאלוקיו, לא זו בלבד - כל חטא מרחיק את האדם יותר ויותר מן האלוקים. במעשיו הרעים, האדם יוצר מחיצות ומסכים בינו ובין האור האלוקי. בברכת כהנים אנו מבקשים להסיר את המסכים ולזכות לאור האלוקי מחדש. כך מבאר האור החיים שברכת 'יאר' היא 'שלא יהיה מסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים שבזה יאיר אור שכינתו על ישראל' . גם במקום שבו האדם יצר מסך מבדיל, באה הברכה הנוספת לתיקון הריחוק. ' ישא ה' פניו אליך' מתבאר בדבריו כנשיאה והרמה של המחיצה המבדילה בין ישראל לאביהם שבשמים. לאחר מכן, מתאחדים שוב ישראל והקב"ה בשלמות שהיא היפך ההפרדה הבאה לידי ביטוי במילים 'וישם לך שלום'. הנשיאה מצטיירת כאן כנשיאה פיזית של מחיצה ומחסום, ממש כאילו היו משא כבד העומד חוצץ במציאות המקולקלת. אין זה אלא השראה מן הנביא (ישעיהו נט ב) - 'כִּ֤י אִם־עֲוֹנֹֽתֵיכֶם֙ הָי֣וּ מַבְדִּלִ֔ים בֵּינֵכֶ֕ם לְבֵ֖ין אֱלֹהֵיכֶ֑ם וְחַטֹּֽאותֵי