רשומות

מציג פוסטים מתאריך ספטמבר 15, 2019

ימי התרומה והביכורים

*תובנה לפרשת כי תבא* שלוש נתינות אדם נותן בפירותיו. הראשונה היא הביכורים, הפרי שסומן כבר בצמיחתו הראשונית. השניה היא התרומה, חלק מסוים מן היבול שניתן לכהן. והשלישית היא המעשר, עשירית מן היבול הניתנת ללוי או לעני או נאכלת בירושלים. אם מעשיו של האדם נמשלו לפירות, הרי ששלוש נתינות אלו מקבילות לימי התשובה. תחילתה של התשובה באלול, שם אדם מסמן את היעדים הבאים שלו לשנה הקרובה, את הפירות הראשונים שיבשילו בעתיד. המשכה בראש השנה המקביל לתרומה שנקראת "ראשית". התרומה היא הקדשה של תחילת המעשים אל הקדושה והטהרה. וסופה הוא יום הכיפורים, היום העשירי בשנה שאותו מקדיש האדם לעליה אל הקודש וקורא בו "הלא פרוס לרעב לחמך".