רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר 14, 2018

נפרד כדי להשפיע

על אברהם אבינו ויעקב ויינרוט אם נסקור את אירועי הפרשה המתרחשים אצל אברהם, נוכל לראות בהם מעשים של התנתקות. אברהם אבינו, איש החסד וההשפעה, מתבקש להפוך אט אט לאדם נפרד ומתבודד.  אברהם נפרד ממשפחתו וארצו, מבן אחיו לוט, ממלך סדום, מבעלי בריתו - ענר אשכול וממרא, מבן ביתו דמשק אליעזר, מישמעאל, מכלל האנשים הערלים. הוא נמצא מעבר אחד מול העולם כולו, נקרא יחידי, איש האמונה הבודד. באופן מפתיע, הפרידות הללו לא הופכות את אברהם לאיש תלוש. ההפך, מפרידה לפרידה הוא נעשה אדם כללי יותר , בעל השפעה מבורכת על כל האנושות והארץ. מפרידה לפרידה, גדל שטחה של הארץ המובטחת לו. עם כל התנתקות מהסביבה, מתחזק הקשר ונכרתת ברית. כיון שהפרידה מהאנושות אינה באה מתוך יאוש מלנכולי אלא מתוך דבקות אלוקית. אברהם לא רק זז הצידה אלא גם מתעלה למעלה. הוא רואה יותר אנשים, משקיף על סביבה גדולה יותר. יוצא מן העולם כדי לראות אותו במבט רחב. * השבוע, עם פטירתו של יעקב וינרוט התפרסם וידוי מרתק שלו. וידוי שמזכיר מאוד את אברהם, שנפרד מכל המגזרים ובכך זוכה להיות ברכה לכל הארץ. שם מתאר עו"ד ד"ר וינרוט שהי

השכר בבשורה עצמה

הופעתו הפתאומית של אברהם בתורה עוררה את תמיהתם של כל פרשני המקרא ודרשניו. ללא סיפור רקע או נימוק, אברהם זוכה לדיבור אלוקי ולהבטחות עצומות. בשל כך עולה השאלה הגדולה, כפי שביטא אותה רמב"ן (בראשית יב ב) - "והנה זאת הפרשה לא בארה כל הענין. כי מה טעם שיאמר לו הקב"ה 'עזוב ארצך ואיטיבה עמך טובה שלא היתה כמוהו בעולם', מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלהים או צדיק תמים. או שיאמר טעם לעזיבת הארץ שיהיה בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת אלהים.. אבל להבטיחו בעבור יציאת הארץ אין בו טעם!" . תשובות רבות ניתנו לשאלה זו, נבקש בדברינו להתמקד באחת המופלאות שבהן - תשובתו של בעל 'שפת אמת'. לדבריו, המבוססים על דברי הזוהר, הנימוק להבטחות האלוקיות הגדול שאברהם שמע מהקב"ה הוא עצם היכולת שלו לשמוע אותן בפועל. כל אחד מבני האדם שומע קול אלוקי הקורא לו ללכת אל הארץ המובטחת ושם לזכות לברכה עצומה. הקול הזה מורה לאדם ללכת, להתקדם ולהתעלות אל יעדים רוחניים מופלאים. אלא שהעולם מסרב להקשיב, הוא בורח מהקול הפנימי הקורא לו להקשיב לעצמו ולהתחבר לפנימיות נפשו. אברהם היה אדם שלא נמנע מדבר