רשומות

מציג פוסטים מתאריך אפריל 14, 2019

אָכֹל תֹּאכֵל מצות!

אָכֹל תֹּאכֵל מצות! הרב אלעזר זיסקינד בספרו ההלכתי -קבלי ספר הרקח (סימן רצא) כותב 'האוכל מצה כהלכתה שבעה ימים, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, דכתיב: "מצות יאכל את שבעת הימים", ימים אין כתיב כאן, אלא שבעת הימים - שבעת ימי בראשית' . השבח הגדול הזה למי שאוכל מצה בכל ימי הפסח טומן בחובו עניינים גדולים, שאנו מבקשים לבררם. בעיקר הדיון ההלכתי אנו יודעים, שמהתורה אין חובה לאכול מצה בכל שבעת ימי הפסח. חכמים לומדים זאת מכפילות הפסוקים (שמות יב טו-יח) : ' שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ .. בָּרִאשֹׁן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת ..' . כך דורשת הגמרא (בבלי פסחים קכ א) - '.. מה שביעי רשות - אף ששת ימים רשות .. יכול אף לילה הראשון רשות.. תלמוד לומר בערב תאכלו מצת - הכתוב קבעו חובה ' . למרות זאת, מצאנו בכמה מרבותינו שהיו מהדרים ומשתדלים לאכול מצה בימי המועד, למרות שאין במעשה זה חובה. הגדיל מכולם רבנו הגר"א שסבר שלמרות שאין חובה לאכול מצה בשבעת הימים - הרי שמי שאוכל מצה קיים בזה מצווה. כך מעיד עליו