מאבק של דאגה

תובנה לפרשת וישלח

יעקב נאבק במלאך כשהוא נמצא לבד - ויותר יעקב לבדו. לדברי המדרש, יעקב נשאר בלי כל המשפחה הענפה מפני "שחזר על פכין קטנים". הוא שכח כדים קטנים בצדו השני של הנהר וחזר עבורם. רבנו בחיי מבאר מדוע יעקב עשה כך, "כדי שלא יסתכנו הבנים הקטנים בדרך אם לא ישתו, ולכך שם עצמו בסכנה". יעקב עזב את המשפחה, כדי לדאוג בעבורה למים.

לא פלא איפוא שהמאבק עם שרו של עשו מסתכם בפגיעה בירך של יעקב. המלאך מבקש לפגוע במקום הלידה של יעקב, לקלקל את החינוך הטהור של הדור הבא. מאבק דומה ניהל יעקב עם בנו של עשו - מי שמבטא את החינוך הקלוקל שמוליד ילד שמסוגל לקחת מדודו את כל רכושו.

הכדים הקטנים הללו מזכירים לדרשנים במהלך הדורות את הכד הקטן של חנוכה. גם אם לא מדובר באותו כד ממש, הרי שיש לנו כאן מוטיב בולט - המאבק על החינוך והקודש.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

רבנות קהילה - ראשי פרקים למחשבה..

הארה לימי חנוכה - מספרים בחנוכה

לדעת להאזין לתרועה