העקדה שהחליפה את העקדה

תובנה לפרשת וירא

קריאת פרשת העקדה יכולה להשאיר טעם של החמצה.
מול הדרישה הקשה להקריב את הבן היחיד, הביצוע למעשה מסתכם בהקרבת קרבן בהמה רגילה.
היכן למעשה התבצעה העקדה עצמה, מתי זכה אברהם לחוות אותה במלוא העוז?

יתכן לומר, שהעקדה לא התרחשה רק בפסגת ההר אלא בכל ההכנות לקראתה.
התורה מציינת שאברהם השכים בבוקר והלך בזריזות, כבר באותה שעה הבעיר אברהם את האש. כך מתאר למשל רמח"ל
"ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה" (מסילת ישרים, זריזות).

שלושה ימים של הליכה מאומצת ומלאת התלהבות קודש, של אבא ובן ההולכים יחד - היא עקידת הרצון, הקרבת השכל ושחיטת האגו. לכן ממילא ההקרבה הפיזית הופכת למיותרת - "שכאשר הלך אברהם אבינו במהירות
לעשות רצון הש"י עם כל האהבה, ולא זכר מבנו, עורר בזה רחמים והיה התיקון על ידי זה עצמו ואז נאמר לו שיורידוהו..." (פני מנחם ראש השנה).

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

רבנות קהילה - ראשי פרקים למחשבה..

הארה לימי חנוכה - מספרים בחנוכה

לדעת להאזין לתרועה