בלדה לשוטר המחשבות

                                          הלא ידוע לכל, שזמן הגאולה בא
ואומה יקרה למולדתה היא שבה
נתחדשו שוב מצוות התלויות בה
כשמיטה וערלה, רבעי וגם טבלה

המהדרים פותלים ציצית בתכלת
אחרים עולים למקום אש שלהבת
והכול שמחים על שאין בנו שולטת
ידם של האומות ושפחה המולכת

לכן באתי במגילת ספר לעורר ישנים
המפטירים כאשתקד ולא משנים
אורחות חייהם ומנהגיהם המשונים
מבלי לחדש ימינו כקדמוניות השנים

להחיות מת מצווה שהכול לו קרובים
את אשר אנו מהתורה כבר מוזהרים
למנות לנו שוטרים בכל עיר ופרברים
אשר ידם תקיפה ובשוט הם מייסרים

וכיון שפעמי משיח נשמעים בכל רחוב
וכבר הנביא אומר שביראת ה' הריחו
הרי שלא על רק המעשה יהיה לאדם חוב
כי אם גם על מחשבתו, אשר איננה טוב

אכן, רבותיי מלומדי מלחמת תורה
אני באמת קורא לייסודה של משטרה
'משטרת מחשבות' יהיה אז תוארה
ולכל בעיה ימצא פתרון קל במהרה

אם יחושו השוטרים כי ישנו חשד
מדין מעוות או סברה של מחמד
שריח חדשנות עולה ממנה מיד
או ערעור על הגדולים מפיו של גמד

או אז, אלו בעלי המקל והרצועה
יבלמו פיהו לבל יחשוב בליבו רעה
להקל במקום שאמרו ליתן חומרה
ולעוות לשון הכתובים כנגד המסורה

לחילופין, אם יגלו שקבע כי אין קולא
אלא אסר הדבר והנהנה עובר במעילה
זאת, מבלי שהשכל סובל והדעת מעלה
להדיר רגליים או להציב להם מכשלה

מיד יכוהו בחרצובות לשונם החדה
על אשר עיוור המנהיג את עיני העדה
איך וכיצד ידו הקצרה מפחד לא רעדה
לגזול מן השואל את אשר לו נועדה

וכך, ישוב לנו הסדר וההלכה לתילה
יהיה הכול מפואר כאן לשם ולתהילה
מבלי מחשבות של הבל שהנפש געלה
לומר סברות של כרס שהיא חלולה

המחמירים שאין להם מקור ומוצא
יפסיקו לפסוק איסור שהוא מומצא
ובעלי ההיתרים לא יקלו לכל נמצא
ובמקום בשר שמן יאכילוהו אומצה

הרי משכן נבנה ע"י חכמים וברי לבב
לחשוב מחשבות כפי כוונת תורם הזהב
נמצינו למדים, שמקדש יהיה בהר מוצב
רק אם יהיה משטר על כל הרהור ומחשב

לכן, יחלץ חושים כל אחד ולא יאחר
לכלות כל דעה שונה שמביע איש אחר
ואם יקפיד האדם במצווה ובה יזהר
 לא יוותר לו בעולם איש, זולתי השוטר.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

רבנות קהילה - ראשי פרקים למחשבה..

הארה לימי חנוכה - מספרים בחנוכה

לדעת להאזין לתרועה