סדום - עיר הבירה הדולקת

המדרש מתאר את הרגע שבו אברהם מגלה את האל היחיד בתיאור מופלא - 'משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, אמר: 'תאמר שהבירה זו בלא מנהיג?!'. הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו: 'אני הוא בעל הבירה'. כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר: 'תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?!'. הציץ עליו הקב"ה ואמר לו: 'אני הוא בעל העולם!'.' (בראשית רבה לט א).

לפי אחד הפירושים, אברהם רואה עיר שלמה עולה בלהבות. התמיהה על העיר השרופה מבלי שמישהו מכבה את הלהבות מעלה את האפשרות שהעיר הזו מופקרת ללא מנהיג ומשגיח. אבל אז, מיד זוכה אברהם לגילוי של ראש העיר המודיע כי יש בעלים לבירה. לא רק שיש לעיר מנהיג, אלא שהיא בבעלות מלאה של 'מי שאמר והיה העולם'. אולם, גם אז - התשובה לא ברורה, *אם יש בעלים לבירה - אדרבה! שיעשה משהו בנוגע לאש השורפת אותה!*.

אברהם אבינו רואה מציאות של רוע, חורבן וקטסרופה והוא לא מבין 'איפה אלוהים היה בבירה?', כיצד האש מכלה את המציאות מבלי התערבות אלוהית. אז הוא שואל שמא 'עזב אלוהים את הארץ?'. והוא מיד נענה - 'יש בעלים לבירה', האש נגרמה בגלל המחשבה שהעולם הפקר ולכן גילוי האלוהים *יעורר את האדם למלא את משימת הכיבוי המוטלת עליו כמי שהבעיר את האש*. _(עיין: הרב זקס, 'רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו' עמ' 36-40)_

שמא מדרש חז"ל מתחבר לעיר אחרת שראה אברהם בעודה עולה באש - *העיר סדום*. גם שם, אברהם תמה על מנהיג הבירה - 'הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט'?! (בראשית יח כה). גם שם אברהם נענה, כי מי שגרם לעיר שתיחרב הם יושבי העיר עצמם, שלא הצליחו לקיים בה מציאות מינימלית של עשרה צדיקים. רק מי שגרם לבירה להיות דולקת הוא זה שיצליח לתקן את החורבן הגדול - 'שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה' (שמות כב ה).

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

רבנות קהילה - ראשי פרקים למחשבה..

הארה לימי חנוכה - מספרים בחנוכה

לדעת להאזין לתרועה