יציאת מצרים בשבילי!

בביאור דברי המגיד: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" רבו הפירושים וההסברים. אחד המרתקים שבהם הוא הסברו של הנצי"ב בפירושו על ההגדה - "אמרי שפר": "כעניין שחייב כל אדם לומר - 'בשבילי נברא העולם', חייב כל אדם לומר שבשבילו לבדו היתה יציאת מצרים".

ההבנה הזו מדהימה בעוצמתה, האדם רואה במהלך הסדר את מהלך הגאולה ומבין שכולה הייתה ראויה להתרחש רק בשבילו לבדו. כמה גדלות נפש, כמה אמונה פנימית, כמה כוחות וכמה אחריות - יכולים להיווצר בנפש כשמבינים את הדברים באור זה.

ליל הסדר הוא לילה שבו אנו שומרים על מקומו של כל פרט: דמותו של משה רבינו איננה בהגדה והיא מפנה את הבמה לכל אחד מישראל; הלימוד לא שמור ללמדנים המבוגרים אלא מוכרח להיות פתוח גם לילדים הפחות חכמים שבמשפחתנו; גם להלכה - אין אנו יוצאים בקידוש של ראש המשפחה אלא שותים כולם - אנשים ונשים - מארבע כוסות.

ההבנה הזו גם מכריחה אותנו להתכנס בליל הסדר בתוך עצמנו, לשאול את עצמנו עד כמה אנו מאמינים בכוחות שנתן לנו הבורא, בחסדים הנפלאים שהוא גומל איתנו ובאחריות הגדולה המוטלת רק עלינו למלא את תכליתה של יציאת מצרים.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

רבנות קהילה - ראשי פרקים למחשבה..

הארה לימי חנוכה - מספרים בחנוכה

לדעת להאזין לתרועה